Ako doplnok vyzerá?

Prehľad vylepšení

Aktualizace 30.11

Produkty s největším dopadem na obrat nebo profit     
V záložce REPORTS byl přidán nový report, který analyzuje historii prodejů produktů a zobrazuje produkty, které nejvíce ovlivnily výsledný obrat nebo profit. Zároveň se zobrazují příčiny, které vedly ke změně prodejů. Příkladem může být změna nákupní ceny, nastavení fixní ceny, změna pořadí na trhu. V případě zájmu o další informace napište na suppot@karsa.cz a zašleme vám popis nastavení reportu.


Vylepšení
-Noční operace cachování reportů byla upravena a nyní jsou reporty nacachované i v ranních hodinách od 7h.
-V produktové skupině nastavující hromadně minimální marži je nově dostupný adresář sys.RemoveMinMargin. Pokud je do tohoto adresáře produkt umístěn, dojde k odebrání minimální marže u produktu a produkt je také z této kategorie odebrán. Tato funčnost se hodí například, když chcete zrušit individuální minimální marži produktu a používat minimální marži nastavenou u strategie.

-Ve strategii výpočtu setů produktů byla přidána do konfigurace možnost zaokrouhlení výsledné ceny u setů. Rozdílné zaokrouhlení cen
na eshopu a v GMC může vést k zamítnutí reklamy od Google.  
Aktualizace 16.11

Nová komponenta pro úpravu záložek a sloupců     
Ve výpisu produktů při kliknutí na tlačítko + se zobrazí nová komponenta pro správu sloupců.
Funkčnost komponenty
-Full-textové hledání dle názvu sloupce. Dostupných je přes 300 sloupců a je nyní snadnější nalézt požadovaný sloupec. 
-Aplikovaný sloupec ve výpisu produktů je zvýrazněn zelenou ikonkou. 
-Přidaný sloupec vpravo není odebrán z levé části jako dříve. Seznam se tak stává přehlednější.
-Lze přidávat vlastní dopočítané sloupce.
-Je možné měnit pořadí sloupců přesunem pomocí piktogramu šipek.  
*Filtrování sloupců

Nový sloupec konverzních hodnot
K dispozici je nový sloupce pro výpis produktů. Tento sloupce zobrazuje konverzní hodnoty jednotlivých produktů. Je primárně určen pro zákazníky, kteří využívají přenos informací do GMC. V případě zájmu o zařazení do výpisu produktů piště prosím na support. 

Oprava
Byl opraven script umožňující úpravu inicializační ceny.


Aktualizace 10.11


Log kategorizačních pravidel  
V kategorizačních pravidlech lze vytvářet komplexní podmínky jak pro změnu cenotvorby, tak i aplikování Google kampaní. S narůstající komplexností, ale vzrůstá pravděpodobnost chybného nastavení. Z tohoto důvodu jsme přidali log kategorizace, kde lze dohledat, které pravidlo bylo, na jaký produkt aplikováno a z jakého důvodu. 

*Tlačítko show log

Delší historická data u produktů 
Uchovávat dlouhodobá data u jednotlivých produktů je jak HW, tak i cenově nákladné. Největší výzvou je pak jejich rychlé zpřístupnění. Vytvořili jsme proto komprimační algoritmus, který data rozbaluje v paměti a tím ušetřili významné množství RAM. Výsledkem je, že se nemusí měnit cena licence pro zákazníka a dlouhodobá data budou postupně k dispozici. V prvním kroku pro statistické modely a AI, následně se zobrazí i v admin rozhraní.

Opravy
-Oprava chování tlačítka zpět v kategorizačních pravidlech.
-Oprava aktualizace analytického atributu, pokud zdrojový atribut existuje, ale je již prázdný.
-Oprava kliknutí na konfiguraci reportu ve výpisu produktů přes tlačítko +. Konfigurace se nezobrazila, pokud bylo uživatelské jméno rozdílné oproti názvu script skupiny.

 

Aktualizace 3.11

Úprava záložek a sloupců  
Ve výpisu produktů je dostupné tlačítko +, které umožňuje měnit pořadí, počet záložek a zároveň upravovat sloupce v jednotlivých záložkách. Výpis produktů je tak možné přizpůsobit dle potřeb uživatele.

Kopírovaní strategií
Při vytváření nové kategorie se kopírují také rozšířené nastavení u cenových strategií. Lze tak snadněji zakládat nové strategie s pozměněným nastavením.

Sys.PricingStrategy
Nově je k dispozici systémová skupina, kam lze ručně nebo pomocí kategorizačních pravidel přemístit produkty a těm bude nastavena příslušná cenová strategie.

Zrychlení segmentace
Pokud je uživatel v adresáři Root a klikne se na záložku segmentace, tak došlo k výraznému zrychlení načtení reportu a dalších konfigurací. Všechny reporty mají novou cache.

Popis kategorie
U kategorie a produktové skupiny je možné uvést popis, který se následně zobrazuje ve výpisu produktů. Lze použít pro rozsáhlejší popis účelu kategorie, například test produktů od - do s cílem zvýšení profitu a nových uživatelů.


Další vylepšení
-Přidána možnost součtu návštěv a shlédnutí produktu v katalogu. V některých případech, kdy zákazníci nakupují převážně přímo z katalogu je tato možnost více něž vítána, protože je následně reálnější konverzní poměr.
-Celé vyhodnocování pravidel bylo zrychleno. Toto je příprava pro další rozšiřování funkcionalita v oblasti pravidel.
-Přechod na nové schéma od Google v BigQuery. Zlepšuje se tak získávání dat z některých Google služeb  (Jeden řádek v novince a takové práce:)    

-V produktových skupinách lze také nově filtrovat a provádět další operace s produkty. Nově byl dostupný jen výpis produktů.

Opravy
-Oprava stylů ikonek v konsoly u skriptových skupin. Nyní se již nepřekrývají i při delším názvu skriptové skupiny.
-Názvy skriptových skupin se nyní zobrazují case sensitive.
-Oprava třídění kategorizačních pravidle, pokud je jich více jak 30. Docházelo k "přetečení" z obrazovky a nebylo snadné pravidla třídit.Aktualizace 15.9

Zápis proměnných pro kategorizační pravidla
-V kategorizačních pravidlech jsou dostupné proměnné, dle který je možné vytvářet podmínky. Tyto proměnné může mít každý eshop jiné a z tohoto důvodu umožňujeme jejich konfiguraci pomocí XML a analytického scriptu. Konfigurace je dostupná ve skupině podmínek a je možné ji libovolně doplňovat. Jeden z požadavků na proměnnou byl  například trend net profitu produktu za posledních 14 vs. předchozích 14 dní.


Pořadí konfigurací
-Jednotlivé reporty/scripty mají různé konfigurace. Nově je možné měnit jejich pořadí. Lze tedy změnit pořadí "tabů" ve výpisu produktů, nebo v segmentaci.Vylepšení
-Další optimalizace velikosti použité paměti reportů. Umožňuje nám to stále zobrazovat i 30 až 60 dní zpětně všechna data, a to bez změny ceny služby. 
-Při nočním restartu a načtení analytické kostky byla přidána rutina, která detekuje dostupnost ostatních služeb potřebných ke spuštění. Nedostupnost způsobovala v některých případech opoždění naběhnutí kostky. Aktualizace 9.9

Segmentace produktů

Nejpoužívanější report byl přemístěn do vlastní záložky. Je tak snadněji přístupný a ihned lze skupinově analyzovat vybranou kategorii nebo všechny produkty.  

Reset datumových rozsahů
Pokud je vybrán specifický časový rozsah je po odlogování nebo změně projektu resetován na defaultních 7 dní. Často se stávalo, že se při analýze použil vlastní výběr, který pak byl "zapomenut" a neustále se aplikoval.  

Vylepšení
-Pokud nebyl script ještě přidán do cache, tak je po zobrazení automaticky přidá a zároveň se do cache přidají i další použité skripty. Dojde celkově ke zrychlení zobrazení reportů. 
-Rozšíření stahovaných informací z Google Ads o Conversions a All conv.
-Vylepšení zasílání opožděných konverzí do Google. Nyní operace podporuje více filtrů, nákladů a stavu objednávek pro přenos.

-Zrobustnění odcachování scriptů při jejich změně nebo aktualizaci. Při odcachování dojde k odebrání cache automaticky u všech odkazujících scriptů. 
-Lepší chybová informace v případě zadání neexistujícího názvu sloupce do kombinačního scriptu.
-Do výpisu produktů je možné přidat nový sloupec "Product groups". Jedná se o seznam výskytu produktu v produktových skupinách.
ihned je tak vidět, zda je aplikována například jiná marže, PLA kampaň.


Opravy
-Oprava chyby při kliknutí na adresář v hlubším zanořením. V některých případech nebylo možné na adresář kliknout.
-Opravy chyby zobrazení některých kategorií na které byla aplikována manuální strategie, ale uživatel je nemohl vybrat jako cílovou destinaci pro přesun produktů.
-Oprava chyby při použití porovnání období. Chyba byla zanesena při optimalizaci velikosti objektů tabulek produktů v paměti.Aktualizace 25.8


Uložené filtry produktů
Každý aplikovaný filtr ve výpisu produktů lze uložit. U filtru byla možnost zvolit, zda je filtr uložen jako lokální, tedy se uloží jen pro konkrétní kategorii, nebo globální a je dostupná pro všechny kategorie. Nově je možné nastavit public, kdy filtr je dostupný pro všechny uživatele a i kategorie. Private jen pro aktuálního uživatele. Každý tak může mít vlastní filtry, které nerozptylují ostatní uživatele.  

Přiřazení produktů do PLA kampaní

Byl rozšířen segmentační script a nyní lze v produktových skupinách vytvořit vlastní strukturu do které pokud je umístěn pomocí kategorizačních pravidel tak je tato informace přenesena do GMC. Lze tedy například jinak propagovat produkty v akci.

Vylepšení manuálního přecenění
Při výběru cílového adresáře, kde bude aplikována manuální cena se vybírá umístěním pomocí seznamu kategorii. Nyní tento seznam 
obsahuje již jen kategorie, kde je aplikována manuální strategie. Nedojde tak už k chybnému přesunu produktu například do výprodeje.
 

Ve strategii manuálního přecenění se také nově neaplikují limity globální a produktové minimální marže. Byla také vylepšena ochrana při současném přesunu stejného produktu z více zdrojů, kdy mohlo dojít k vytvoření kopie produktu což vedlo následně k chybnému zafixování ceny.

Detail produktu  
-Nyní se časový rozsah v detailu produktu přebírá z rozsahu ve výpisu produktu. Původně byl nastaven fixní časový rozsah.
-Oprava výpisu konkurentů, pokud je více jak 10 konkurentů v tabulce cen nešlo na první kliknutí zobrazit více konkurentů, ale muselo se kliknout 2x.

Oprava datové cache
Při přepínání projektu mohlo dojít při prvním kliknutí k zobrazení dat z původního projektu. 

Komprimace paměti
Zobrazovaných sloupců ve výpisu produktů může být velké množství. Pokud obchod obsahuje 50K+ produktů, s délkou histore se pak jedná o až desítky GB paměti. Abychom nemuseli omezovat pro Vás funkčnost vytvořili jsme funkcionalitu dynamické komprimace nezobrazovaných sloupců v paměti. Je tedy možné sloupce rychle přidat, zobrazit a zároveň zabírají podstatně méně paměti. To nám umožní dále vylepšovat správu a práci s produkty.   


Aktualizace 14.8

Inicializační cena
Od inicializační ceny se vypočítává cenová odchylka a výsledná cena produktu. Inicializační cena má největší dopad u produktů bez známé ceny konkurence. Pro lepší zprávu inicializační ceny jsme přidali možnost individuálního nastavení u každého produktu nebo hromadnou změnou. Je tedy možno vybrané produkty například zdražit o X% od nákupní ceny nebo od aktuální inicializační ceny.
 


Důvod přecenění
V detailu produktu a ve výpisu produktů jsou dostupné nové sloupce, které zobrazují zdroj přecenění, tedy jaká strategie produkt přecenila a důvod přecenění. Například změna nákupní ceny, limit minimální marže, výkonnost produktu.

Rychlejší zobrazení reportů
V portálu používáme několik cache vrstev, ale přesto bylo první kliknutí na report hlavně v ranních hodinách pomalé. Po delším pátrání jsme identifikovali problém a byl upraven in-memory kompilátor, který mohl za toto zpomalení. Nyní jsou již reporty rychlé i při prvním kliknutí.

Rozšíření cenové strategie 
V dynamické cenové strategii je nově dostupná možnost definovat rozsah konkurenčních cen, které mají být zahrnuty do výpočtu hodnoty, od které se vypočítává finální cenová odchylka. Jednoduše, pokud se nastaví například 1-5 bude cenová strategie agresivnější, než když je brán v potaz celý trh.


Oprava zobrazení záložky strategií
Pokud se uživatel nacházel v eshopovém stromu kategorií, který slouží primárně pro analýzy produktů tak byla dostupná záložka "Strategie", která, ale neměla funkční dopad. Díky zpětné vazbě se nyní záložka zobrazuje jen v cenovém stromu. 

Oprava změny pořadí kategorizačních pravidel
Kategorizační pravidla, které slouží k automatické aplikaci cenových strategií obsahovala chybu. V některých případech nedošlo k uložení změny pořadí pravidel. Bylo opraveno a nyní je změna ihned aplikována.  

 

Aktualizace 14.7

Výpis produktů je ihned zobrazen
Při hlášení do portálu se ihned zobrazuje výpis produktů a jednotlivé záložky. Lze tak ihned filtrovat produkty nebo použít uložený filtr a
nemusí se přecházet ze záložky navigace. 

Změna pořadí záložek
Nově je změněno pořadí záložek Produkty, obsahující výpisy produktů, strategie a reporty. Kdy reporty obsahují specifické zákaznické reporty nebo reporty, které nezobrazují jednotlivé produkty, ale například agregovaná data.


Zároveň jsou také změněny barvy některých tlačítek, které nejsou aktivní. Z původní červené, která indikuje použití na standardní šedou. Jedná se například o založení kategorie, hledání, přidání filtru. 

Export reportů
Utilita pro export reportů z Karsy do Vašich systémů nově podporuje také CSV formát Původní XML formát zůstává zachován.

Rozšíření - opravy
- Statistics report nově zobrazuje sloupec s počtem dnů vybraných pro filtrování. Tento sloupec je pak možno použít pro výpočet dopočítávaného sloupce při porovnání period. Například se tak normalizuje profit na jeden den a lze tak porovnávat i nestejně dlouhá časová období.
- Bylo zrychleno přecenění, kdy u projektu obsahující větší desítky tisíc produktů až stovky trvalo přecenění dlouho. Nyní je přecenění řešeno vetší paralelizací a je možno stále přeceňovat několikrát za den a ceny jsou rychleji distribuovány.
- Bylo opraveno cachování reportů, které probíhá na pozadí. V některých případech nedošlo k vytvoření cache reportu a první spuštění pak bylo pomalé.
- Oprava chyby, která se zobrazovala v některých případech při kliknutí na prázdnou kategorii.
- Rozšířili jsme naše nástroje pro aktualizaci scriptů a nyní po vydání nové verze je snadnější jejich aktualizace. Součástí je i automatický test spuštění. Je tedy možné rychleji nasazovat nové verze scriptů. 

 

Aktualizace 9.6

Zpřehlednění výpisu produktů

Ve výpisu produktů je k dispozici velké množství sloupců pro zobrazení. Pro zlepšení přehlednosti jsme tabulku produktů upravili tak, že horní řádek tabulky se posouvá při pohybu ve stránce a zároveň jsou ukotveny první sloupce, ID, název produktu.   
Dočasná minimální marže
Minimální marži produktů je možné nastavit nově nastavit hromadně pro zvolené produkty jednoduchým překopírováním do vybrané produktové skupiny. Skupina nastavuje minimální marži a případný počet dní, kdy produkt bude mít znovu původní minimální marži. Tato funkcionalita je vhodná pro dočasné zlevnění produktů nebo výprodeje.

Vylepšení kalendáře
Kalendář je nově mírně vylepšen a při výběru datumového rozsahu se korektně označují jen dny, kde se nachází kurzor.   Rozšířené informace o přecenění
V detailu produktu jsou nově přidány rozšířené informace o přecenění produktu. Jaká strategie změnila cenu, jaký limit byl aplikován. 

Zrychlení a opravy
-Výpis produktů v jednotlivých záložkách byl zrychlen.
-Zpřesnění výpočtu GA4 session vlastnosti (Source, Medium, Campaign, ...) z GA4 událostí.
-Opravy výpočtu nejnižší ceny dle směrnice EU za posledních 30 dní.

 

Aktualizace 15.5

Definování úspěchu
Pro správnou cenotvorbu je potřeba umět dle analýz vybrat skupinu produktů u kterých je vyžadována změna. Pomocí filtrů a velkého množství dostupných metrik toho lze v Karse dosáhnout. Následně se aplikuje cenová strategie, která provede změnu, nebo zákazník na produkty aplikuje kupónovou akci. Jak ale vyhodnotit úspěch této změny? Je to růst obratu, profitu, profit celých objednávek? 

Každý zákazník může mít potřebu definování jiného úspěchu a pro kupónovou akci může být úspěch rozdílný než pro výprodej. Proto jsme rozšířili funkcionalitu dopočítávaných sloupců o možnost zahrnout do výpočtu také diferenční sloupce, které vznikají ve výpisu produktů při porovnání období. Díky tomuto rozšíření lze kombinovat jednotlivé sloupce, jejich rozdíly a vytvořit komplexní podmínku, která definuje úspěch. Příště lze již jen vyfiltrovat produkty dle tohoto nového sloupce a ihned je vidět, zda byl nebo nebyl dosažen úspěch.   

Příklad 1
Růst profitu produktu, celých objednávek a i jejich váhy.
if ([Orders Diff %] > 0 && [Profit  Diff %] >0 && [Profit weight Diff %] >0 && [Orders profit weight Diff %] > 0  ,"True","False") As Event success 1

Příklad 2
Vyhodnocení net profitu a získání nových zákazníků při kupónové akci. 
if ([Net profit from new customers Diff %] > 10 && ([Orders count where product is leading and contained Diff %] >0, "True", "False" ) As Event success 2

GA4 statistiky
Integrovali jsme GA4 API a zároveň dochází k stahování RAW dat z GA4. Informace, které jsou dle zvoleného atribučního modelu dostupné v GA4 se tak přenáší k objednávkám, které jsou získávány z ID zákazníka přes API. U objednávek je tak možné hlavně určit zdroj návštěv, médium a odpovídá reálný obrat a profit, protože tyto informace jsou přímo z informačního systému.  Oprava
-Oprava chyby paralelního volání distribuovaného scriptu, kdy docházelo v některých případech k chybě.
-Vylepšení reportu Category product list lowest price for 30 days, přesně dle směrnice EU.
-Oprava segmentačního reportu při výpočtu specifických nákladů.
-Zrychlena operace feed export 


Aktualizace 28.4

Agregační řádek
Nově je možné u každého sloupce uvádět sumu hodnot filtrovaných produktů. Tuto informaci je možné použít pokud se porovnává časový interval a vzniká rozdílový sloupec. Je tak možné lépe vyhodnotit celou skupinu produktů a její chování. Vhodné je při analýze použít segmentační report a pak následně vyhodnotit konkrétní produkty a jejich chování.

Dopočítávaný sloupec - počet dní v kategorii
Nově lze vytvořit dopočítávaný sloupec, který zobrazuje počet dní umístění produktu ve zvolené kategorii. Funkcionalitu lze využít pro ignorování produktů, které nechci zobrazovat ve výpisu produktů po aplikování filtru. Například produkty, u kterých byl změněn popis produktu nebo obrázek. 

Manuální přecenění 
V manuálním přecenění lze nově nastavit počet dní, kdy produkt bude automaticky navrácen do dynamické cenotvorby. Již si nemusíte psát poznámky na "lístečky".


Nové sloupce pro detailnější vyhodnocení akcí
Ve výpisu produktů jsou dostupné nové sloupce se zaměřením na přesnější vyhodnocení dopadů změn | akcí. 
 
Kdo využil kupónové akce, nebo jiný náklad
Orders (new customers)
Orders (old customers)
Orders from  

Váha produktu za sledované období
Profit weight
Orders profit weight
Turnover weight
Orders turnover weight

Lead produkty 
Informace o lead produktech a z jakých zdrojů byl lead návštěva realizována.

Orders count where product is leading and contained
Orders count where product is leading and not contained


Oprava
-Chyba při přihlášení uživatele, kdy se v některých případech nezobrazoval výpis produktů.
-Opravena chyba načítání příliš dlouhého UserID z GA4

 

Hodnotenie

1 hodnotenie
(1)
Nemôžete doplnok hodnotiť, pretože nie ste prihlásení.

Nevybrali ste si?

Preskúmajte ďalšie doplnky z kategórie Správa obchodu alebo sa pozrite do rozpracovaných doplnkov našich partnerov v Shoptet Roadmape.